Persondatapolitik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Tisvilde Varmepumper v/ Rolf Aagaard Valery.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.Oplysninger vi indsamler

Tisvilde Varmepumper v/ Rolf Aagaard Valery indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Sender en email med kontaktoplysninger.
- Foretager en bestilling af vores produkter eller serviceydelser.Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på tisvildevarmepumper.dk er:
Tisvilde Varmepumper v/ Rolf Aagaard Valery,
Nyvej 8, 3220 Tisvildeleje
CVR 1647 9330Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud vil blive slettet senest 2 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos One.com, som fungerer som vores data-behandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i One.com's datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
- At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata.
- At få slettet persondata.

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse tisvildevarmepumper@mail.dk.Cookies

Vores hjemmeside anvender IKKE "cookies", og der indsamles ingen oplysninger af din brug heraf. Hjemmesiden er desuden SSL-certificeret og al trafik er krypteret.